ChromoGenics: förvärv och företrädesemission

Det råder lite olika meningar gällande gårdagens PM. Vissa jublar, vissa är beteydligt mer skeptiska. Jag lutar mer åt det förstnämnda hållet. 
 
Jag tänker fullteckna. Emissionskursen skall ligga på 0,50 kronor vilket sänker mitt GAV som ligger på 0,89 kronor.Jag tillhör en av de som ser detta som ett behov för CG skall kunna växa. Det är positivt att vi får en stark delägare i bolaget, även om man idag inte gått ut med hur stor del det blir. Häromdagen intervjuades CGs VD som då nämnde, om jag inte minns fel, att 60% av alla omkostnader består av produktionskostnader som dom ser stora möjligheter i att mindra rejält. Detta är ett stort steg på vägen dit och kommer öka lönsamheten för bolaget. Grymt!
 
Nedan ser ni ett utdrag från PM:et. 
 
"Förvärvet genomförs således för att långsiktigt säkra leveranser och förkorta ledtider. Investeringen ger inte bara ChromoGenics utökad produktions- och utvecklingskapacitet utan också kvalitetskontroll över hela bolagets produktionsprocess. Utöver detta uppnås även betydande kostnadsbesparingar. Befintliga tillverkningskanaler kommer behållas och utvecklas parallellt med egen produktion för att säkerställa leveranssäkerhet och kapacitet i hela världen.

Maskinerna ska placeras i Uppsala till hösten 2019 och under efterföljande månader uppgraderas till ChromoGenics specifika behov. Ett letter of intent har också undertecknats med Ångströmlaboratoriet kring samarbete och gemensam drift av en utvecklingsmaskin, som ingår i förvärvet. Ambitionen är att ta sputtringsmaskinerna i drift tidig vår 2020.

Köpeskillingen uppgår till ca 5,25 MEUR. Betalningen delas upp och sker vid olika tidpunkter under leverans- och installationsprocessen av maskinerna. Av köpeskillingen kommer 1,45 MEUR att betalas genom nyemitterade aktier i ChromoGenics, till genomsnittskursen under 10 handelsdagar före leveransen av maskinerna.

”Vi är oerhört nöjda med att kunna landa denna affär som är avgörande för vår volymtillväxt. Genom förvärvet kommer vi inte bara att kunna utveckla våra produkter ytterligare, utan även få kontroll över sputtringen som är en av de verkliga nyckelprocesserna. Det här ligger helt i linje med vårt mål att förse världsmarknaden med elektrokroma glas och folier och därigenom bidra till mer hållbara glaslösningar”, kommenterar ChromoGenics VD Jerker Lundgren.

”Vi är mycket glada för affären med ChromoGenics. Vi tror på ChromoGenics, både som bolag och dess teknologi, och ser marknadspotentialen framåt. Vi har därför beslutat att ta en betydande ägarandel i bolaget i samband med affären”, säger Markus Hörmann, ägare av Hörmann-Verwertungen GmbH & Co"
 
Källa: Placera